Czy Polska musi być krajem smogu?

 Czy Polska musi być krajem smogu?
 Czy Polska musi być krajem smogu?